fbpx
Bali Cheap Flight Deals Get up to 40% off with Travelup.com Book Now & Save

భగవద్గీత, తరచుగా గీతగా సూచించబడుతుంది, ఇది భారతీయ ఇతిహాసం, మహాభారతంలోని ఒక భాగమైన 700 శ్లోకాల హిందూ గ్రంథం. ఈ పవిత్ర గ్రంథం సంస్కృతంలో వ్రాయబడింది మరియు యువరాజు అర్జునుడు మరియు అతని రథసారధిగా పనిచేస్తున్న శ్రీకృష్ణుడి మధ్య సంభాషణ. కురుక్షేత్ర యుద్ధానికి ముందు యుద్ధభూమిలో ఈ సంభాషణ జరుగుతుంది, ఇక్కడ అర్జునుడు యుద్ధంలో పోరాడడం గురించి సందేహం మరియు నైతిక గందరగోళంతో నిండి ఉన్నాడు. భగవద్గీత లోతైన తాత్విక మరియు ఆధ్యాత్మిక భావనలను సూచిస్తుంది మరియు జీవితం, కర్తవ్యం మరియు ఆధ్యాత్మిక సాక్షాత్కారానికి మార్గాలపై మార్గదర్శకత్వం అందిస్తుంది.life bhagavad gita quotes in telugu

Life bhagavad gita quotes in telugu

 1. “కర్మ చేయండి, పరిణామానికి కావడం ఆవశ్యకం లేదు.” – భగవద్ గీత, అధ్యాయం 2, శ్లోకం 47
 2. “మీ కర్మాల అధికారం ఉంది, కానీ కర్మ ఫలానికి లేదు.” – భగవద్ గీత, అధ్యాయం 2, శ్లోకం 49
 3. “కర్మ మర్యాదలతో మరచి, ప్రభువర్గాన్ని చదివండి, మీరు సమర్పించండి.” – భగవద్ గీత, అధ్యాయం 9, శ్లోకం 22
 4. “కర్మం చేయండి, కర్మ ఫలానికి అదికారం ఉండదు.” – భగవద్ గీత, అధ్యాయం 2, శ్లోకం 47
 5. “మీ కర్మాల ఫలం కాకపోయి సమర్పించుకోవడం చలు.” – భగవద్ గీత, అధ్యాయం 2, శ్లోకం 51
 6. “ఏమి జరిగింది, ఆమెలా జరిగింది, మరియు మరియు ఏమి జరుగుతుంది, ఆమెలా జరుగుతుంది.” – భగవద్ గీత, అధ్యాయం 2, శ్లోకం 14
 7. “మీ కర్మాల ఫలం కావడం కావడు, అపటి ఆపటికి పోయింది.” – భగవద్ గీత, అధ్యాయం 2, శ్లోకం 14
 8. “నాకు ఒక పర్యాప్తమైన అంశం దొరికడం వలన నాకు ఎలాంటి ఆశ లేదు.” – భగవద్ గీత, అధ్యాయం 2, శ్లోకం 47
 9. “కర్మ చేయండి, ఫలం చేస్తే వాడికి ఫలం కాన్నా సిగుంది.” – భగవద్ గీత, అధ్యాయం 3, శ్లోకం 19
 10. “మీరు ఆసక్తిలేక దేశాద్యాత్ర చేయకూడని అవసరం లేదు, కర్మాల నిర్మూలం చేయకూడని అవసరం లేదు.” – భగవద్ గీత, అధ్యాయం 3, శ్లోకం 19
 11. “యోగము ద్వారా మీ మనస్సును శాంతిలో ఉంచవచ్చు.” – భగవద్ గీత, అధ్యాయం 6, శ్లోకం 5
 12. “వివేకి వ్యక్తి మీ ఆత్మలో ఉంచడానికి అవసరము లేదు, ఇతరుల వ్యథని మీ వ్యథకు సమానంగా ఉంచవచ్చు.” – భగవద్ గీత, అధ్యాయం 6, శ్లోకం 32
 13. “మీ కర్మాల ఫలానికి మీరు అధికారము లేదు, అవి మీ కర్మాల ఫలం కాదు.” – భగవద్ గీత, అధ్యాయం 2, శ్లోకం 47
 14. “యోగము చేయండి, కర్మ ఫలానికి కావడం ఆవశ్యకం లేదు.” – భగవద్ గీత, అధ్యాయం 2, శ్లోకం 47
 15. “కర్మాల నిర్మూలం చేయండి, కర్మఫలానికి ఆశా లేదు, మరియు ఈశ్వరకు ప్రతిష్ఠించండి.” – భగవద్ గీత, అధ్యాయం 2, శ్లోకం 47

Conclusion

భగవద్గీత అనేది శాశ్వతమైన మరియు గౌరవప్రదమైన గ్రంథం, ఇది ప్రజలను వారి ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణాలకు ప్రేరేపించడం మరియు మార్గనిర్దేశం చేయడం కొనసాగిస్తుంది. కర్మ, ధర్మం మరియు ఆధ్యాత్మిక సాక్షాత్కారానికి సంబంధించిన వివిధ మార్గాలపై దాని బోధనలు విశ్వవ్యాప్త ఔచిత్యాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. ఎవరైనా జీవితంలోని ప్రాథమిక ప్రశ్నలకు సమాధానాలు వెతకాలన్నా, స్వీయ స్వభావంపై అంతర్దృష్టిని కోరుకున్నా లేదా ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం కోసం ఆకాంక్షించినా, భగవద్గీత లోతైన మరియు శాశ్వతమైన మార్గదర్శకత్వాన్ని అందిస్తుంది. ఈ పురాతన వచనం జ్ఞానోదయం, ధ్యానం మరియు ఓదార్పు యొక్క మూలంగా మిగిలిపోయింది మరియు దాని జ్ఞానం సమయం మరియు సంస్కృతి యొక్క సరిహద్దులను అధిగమించి, ఇది మానవాళి అందరికీ విలువైన నిధిగా మారింది.

Ashwini Timbadia

Ashwini Timbadia

Greetings, fellow travelers! I am Ashwini Timbadia, an avid explorer and founder of Timbadiainsights.com, a haven for wanderlust enthusiasts seeking inspiration and guidance. My passion for traversing the globe has led me on countless adventures, uncovering hidden gems and forging unforgettable memories. Through the pages of my blog, I aim to ignite your wanderlust and provide you with the tools to embark on your own journeys of discovery. Whether you're seeking recommendations for off-the-beaten-path destinations or tips for navigating the world with ease, I'm here to be your travel companion.

Must-read

A Journey of Faith and Wonder: Your Thiruthani Murugan Temple Pilgrimage

Bali Cheap Flight Deals Get up to 40% off with Travelup.com Book Now & Save Nestled amidst the captivating hills of Tamil Nadu, the Thiruthani Murugan Temple beckons devotees and explorers alike...

Serenity on the Heights: Jivdani temple virar ropeway tickets

Bali Cheap Flight Deals Get up to 40% off with Travelup.com Book Now & Save Mumbai’s energy is exhilarating, but sometimes a peaceful escape is just what you need. If you crave stunning views, a...

14 Kentucky Experiences to Spark Deeper Connection with Love

Bali Cheap Flight Deals Get up to 40% off with Travelup.com Book Now & Save When you think of romantic getaways, Kentucky might not immediately spring to mind. But trust me, the Bluegrass State is...

Your Ultimate Guide To Family Fun In Tucson: 12 Unforgettable Adventures

Bali Cheap Flight Deals Get up to 40% off with Travelup.com Book Now & Save Arizona’s second-largest city, Tucson, blends natural beauty, a bustling university town feel, and rich cultural...

15 Reasons to Love Denver in Winter: Festive Fun, Ski Slopes

Bali Cheap Flight Deals Get up to 40% off with Travelup.com Book Now & Save Craving a unique winter getaway? Denver, Colorado, delivers! Think twinkling city lights paired with majestic mountain...

Penuganchiprolu Temple Timings, Divine Legends, & Local Treasures

Bali Cheap Flight Deals Get up to 40% off with Travelup.com Book Now & Save Nestled within Andhra Pradesh’s Krishna district, the town of Penuganchiprolu may seem unassuming at first glance...

Srisailam Temple Darshan Timings, Travel Tips, & Hidden Gems

Bali Cheap Flight Deals Get up to 40% off with Travelup.com Book Now & Save Nestled amidst the verdant hills of Andhra Pradesh, the Srisailam temple complex is a captivating blend of spiritual...

Solang valley paragliding: Prices, timings & must-do’s

Bali Cheap Flight Deals Get up to 40% off with Travelup.com Book Now & Save Imagine yourself suspended in the vast blue canvas of the sky, the majestic Himalayas sprawled beneath you like a wrinkled...

Thiruvidaimaruthur Temple Timings 2024: Morning & Evening Darshan Schedules

Bali Cheap Flight Deals Get up to 40% off with Travelup.com Book Now & Save Greetings, fellow history buffs and spiritual seekers! Today, we embark on a journey to Tamil Nadu, not just to a temple...

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top