fbpx

Kasabihang Nagpapahayag ng Halaga ng Pagkakaibigan: friendship quotes tagalog

Bali Cheap Flight Deals Get up to 40% off with Travelup.com Book Now & Save

Ang pagkakaibigan ay isang bahagi ng buhay ng tao na puno ng kahalagahan. Ito’y may kakayahan na magdulot ng saya, inspirasyon, at suporta sa ating mga buhay. Sa ating kultura, madalas nating ginugol ang oras kasama ang mga kaibigan, at itinuturing natin silang pamilya sa ibang paraan. Sa artikulong ito, tuklasin natin ang ilang mga makabuluhang kasabihan ukol sa pagkakaibigan sa wikang Tagalog. Ito’y naglalaman ng mga salitang nagpapahayag ng pagmamahal, pasasalamat, at halaga ng tunay na kaibigan sa ating mga buhay.read more on friendship quotes tagalog

Friendship quotes tagalog

“Ang tunay na kaibigan ay parang bituin sa dilim, palaging nandiyan kahit madilim na ang paligid.” (A true friend is like a star in the dark, always there even in the darkest times.)

“Kaibigan, hindi kita iiwan kahit kailan. Ikaw ay aking kasama sa bawat yugto ng buhay.” (Friend, I will never leave you. You are with me in every stage of life.)

“Ang totoong kaibigan ay hindi nauubusan ng oras para sayo, kahit anong mangyari.” (A true friend never runs out of time for you, no matter what happens.)

“Hindi mo kailangang magtago o magpanggap kapag kasama mo ang tunay na kaibigan.” (You don’t need to hide or pretend when you are with a true friend.)

“Kaibigan, ang tawag sayo ay ‘forever’ dahil hindi mo ako iniwan kahit kailan.” (Friend, you are called ‘forever’ because you never left me.)

“Ang tunay na kaibigan ay parang pamilya na pinili natin.” (A true friend is like a family we choose.)

“Magkaibigan tayo hindi lang sa oras ng kasiyahan, kundi pati na rin sa oras ng pagsubok.” (We are friends not only in times of joy but also in times of trials.)

“Hindi mahalaga kung gaano katagal tayong magkahiwalay, basta’t alam kong kaibigan pa rin kita.” (It doesn’t matter how long we’ve been apart, as long as I know you’re still my friend.)

“Kaibigan, ikaw ang lihim kong tagahanga sa mga oras ng kahinaan.” (Friend, you are my secret admirer in times of weakness.)

“Sa mga kaibigan, natutunan natin ang halaga ng pagmamahalan at pagtitiwala.” (Through friends, we learn the value of love and trust.)

“Ang kaibigan ay yung nagpapakita na mahal ka sa pamamagitan ng pagtutok sa iyo, hindi sa mga pagkukulang mo.” (A friend is someone who shows love by paying attention to you, not your shortcomings.)

“Sa oras ng ligaya o kalungkutan, kaibigan mo akong makakaasa.” (In times of joy or sorrow, you can count on me as your friend.)

“Kaibigan, hindi mahalaga kung magkaiba tayo ng pananaw, ang importante, pareho tayo nagmamahalan.” (Friend, it doesn’t matter if we have different perspectives; what matters is that we love each other.)

“Ang kaibigan ay hindi sumusuko, laging kasama, laging handang magmahal.” (A friend doesn’t give up, always there, always ready to love.)

“Kaibigan, ikaw ay pabaon sa bawat araw ko.” (Friend, you are my daily blessing.)

“Ang tunay na kaibigan ay parang alon sa karagatan, patuloy na dumadaloy sa buhay mo.” (A true friend is like a wave in the ocean, continually flowing through your life.)

“Kahit saan, kailanman, kaibigan pa rin kita.” (Anywhere, anytime, you are still my friend.)

“Hindi ako nagkamali sa pagpili ng kaibigan, kasi ikaw ang naging kaibigan ko.” (I didn’t make a mistake in choosing a friend because you became my friend.)

“Sa mundong puno ng inggitero, ikaw ang natagpuan kong totoo.” (In a world full of envy, I found you, who is genuine.)

friendship quotes tagalog

“Ang kaibigan ay yung kahit malayo, malapit sa puso mo.” (A friend is someone who, even when far away, is close to your heart.)

“Ang tunay na kaibigan ay hindi naghahanap ng kapalit, dahil ang kanilang pagmamahal ay walang katumbas.” (A true friend doesn’t seek anything in return because their love is priceless.)

“Kaibigan, sa iyong mga mata, ako’y tunay na nagiging aking sarili.” (Friend, in your eyes, I truly become myself.)

“Ang mga kaibigan ay mga bituin na nagdadala ng liwanag sa madilim na gabi ng ating buhay.” (Friends are like stars that bring light to the dark night of our lives.)

“Kapag may problema ka, huwag kang mag-alala, andito ako para sayo, dahil yan ang ginagawa ng mga tunay na kaibigan.” (When you have a problem, don’t worry, I’m here for you because that’s what true friends do.)

“Ang mga kaibigan ay parang yung paborito mong kanta, kahit paulit-ulitin, hindi ka pa rin nagsasawa.” (Friends are like your favorite song; no matter how many times you hear it, you never get tired of it.)

“Ang tunay na kaibigan ay hindi lang nandiyan sa tagumpay, kundi pati na rin sa pagkatalo.” (A true friend is there not only in success but also in defeat.)

“Kaibigan, kahit anong mangyari, tandaan mo na mahal na mahal kita.” (Friend, no matter what happens, remember that I love you very much.)

“Ang tunay na kaibigan ay hindi nang-iiwan, kahit ano pa ang pagsubok na dumaan.” (A true friend doesn’t leave, no matter what challenges come.)

“Kaibigan, sa bawat hakbang na ating tatahakin, ikaw ang aking kasama.” (Friend, in every step we take, you are my companion.)

“Kaibigan, sa mga pag-ibigang nauubos, ang ating pagkakaibigan ay mananatili.” (Friend, in a world where love can fade, our friendship will endure.)

“Ang tunay na kaibigan ay hindi sa ganda o yaman tumitingin, kundi sa puso.” (A true friend doesn’t judge by beauty or wealth but by the heart.)

“Kaibigan, ikaw ang nagbibigay-kulay sa aking buhay.” (Friend, you add color to my life.)

“Ang kaibigan ay parang yaman na hindi mo kayang bilhin.” (A friend is like wealth that money can’t buy.)

“Hindi mahalaga kung marami o konti ang ating kaibigan, ang importante ay totoo sila.” (It doesn’t matter if we have many or few friends; what matters is that they are true.)

“Ang kaibigan ay parang kape, kailangan ng tamang timplado para masarap.” (A friend is like coffee, it needs the right blend to be enjoyable.)

“Ang kaibigan ay yung kasama mo sa lahat, pati na sa mga kalokohan.” (A friend is someone who’s with you in everything, even in mischief.)

“Kaibigan, sa tuwing magkikita tayo, parang may piyesta sa puso ko.” (Friend, every time we meet, it’s like a celebration in my heart.)

“Ang kaibigan ay parang panyo, lagi mong dala, laging handa.” (A friend is like a handkerchief, you carry it always, always ready.)

“Kaibigan, sa bawat pag-ikot ng mundo, nandiyan ka sa puso ko.” (Friend, with every turn of the world, you’re in my heart.)

“Ang tunay na kaibigan ay nagpapahalaga sa iyo hindi lang bilang kaibigan, kundi bilang pamilya.” (A true friend values you not just as a friend but as family.)

“Sa tuwing kasama kita, parang isang magandang panaginip na ayaw kong magising.” (Every time I’m with you, it feels like a beautiful dream that I don’t want to wake up from.)

“Kaibigan, sa iyo ako kumukuha ng lakas kapag ako’y nawawalan na ng pag-asa.” (Friend, I draw strength from you when I’m losing hope.)

“Ang totoong kaibigan ay hindi kailanman nagpapabaya sa mga pangangailangan mo.” (A true friend never neglects your needs.)

“Kaibigan, ikaw ang nagpapaganda ng aking araw, kahit saan mang dako ng mundo.” (Friend, you brighten my day no matter where you are in the world.)

“Sa mga pag-ibigang naglalaho, ang ating pagkakaibigan ay nananatili at lumalago.” (In relationships that fade, our friendship remains and grows.)

“Kahit anong mangyari, sa iyo pa rin ako tatakbo kapag may problema.” (No matter what happens, I will still run to you when I have a problem.)

“Ang kaibigan ay parang bituin sa dilim na nagdadala ng liwanag sa ating buhay.” (A friend is like a star in the dark that brings light to our lives.)

“Kaibigan, kahit ano’ng mangyari, hindi kita ipagpapalit.” (Friend, no matter what happens, I won’t trade you for anything.)

“Ang pagmamahal natin sa isa’t isa ay hindi nauubos. Tumitibay ito habang tumatagal.” (Our love for each other is inexhaustible. It grows stronger over time.)

“Ang tunay na kaibigan ay parang bituin sa gabi, hindi mo man sila palaging nakikita, ngunit alam mong palaging nandiyan para sa’yo.”

“Kaibigan, hindi mo kailangang maging perpekto para maging kaibigan, kailangan mo lang maging totoo.”

“Ang tunay na kaibigan ay hindi natutunaw sa ulan, kundi lumalakas sa bawat unos.”

“Isang kaibigan na handang makinig sa’yo kahit na paulit-ulit mo nang paulit-ulit ang iyong mga kwento ay kayamanan.”

“Sa hirap at ginhawa, laging kasama ang tunay na kaibigan.”

“Ang mga kaibigan ay parang mga pinya, masarap sa unang subok, pero mas matamis habang tumatagal.”

“Hindi mo kailangang magtago ng totoong sarili sa harap ng tunay na kaibigan, dahil tanggap ka nila kahit sino ka.”

“Ang totoong kaibigan ay hindi nagpaparamdam lang kapag kailangan nila ang tulong mo.”

“Kapag may kaibigan ka, hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito ng buhay.”

“Sa pagkakaibigan, hindi ang dami ng taon ang mahalaga kundi ang dami ng pagmamahalan at pagkakaunawaan.”

Ang mga kasabihang ito ay nagpapakita na ang pagkakaibigan ay may malalim na kahulugan sa puso at isipan ng mga tao. Sa mga simpleng salita at kasabihan, nailalabas ang halaga ng mga kaibigan sa ating buhay. Ito’y nagpapamukha sa atin kung paano tayo magmahal at magpasalamat sa kanilang suporta at pagkakaibigan. Sa huli, ipinapaalala sa atin ng mga kasabihang ito ang kahalagahan ng pagkakaibigan sa ating mga buhay, at kung paano ito nagbibigay-kulay at kahulugan sa ating mga araw.

Ashwini Timbadia

Ashwini Timbadia

Greetings, fellow travelers! I am Ashwini Timbadia, an avid explorer and founder of Timbadiainsights.com, a haven for wanderlust enthusiasts seeking inspiration and guidance. My passion for traversing the globe has led me on countless adventures, uncovering hidden gems and forging unforgettable memories. Through the pages of my blog, I aim to ignite your wanderlust and provide you with the tools to embark on your own journeys of discovery. Whether you're seeking recommendations for off-the-beaten-path destinations or tips for navigating the world with ease, I'm here to be your travel companion.

Must-read

Penuganchiprolu Temple Timings, Divine Legends, & Local Treasures

Bali Cheap Flight Deals Get up to 40% off with Travelup.com Book Now & Save Nestled within Andhra Pradesh’s Krishna district, the town of Penuganchiprolu may seem unassuming at first glance...

Srisailam Temple Darshan Timings, Travel Tips, & Hidden Gems

Bali Cheap Flight Deals Get up to 40% off with Travelup.com Book Now & Save Nestled amidst the verdant hills of Andhra Pradesh, the Srisailam temple complex is a captivating blend of spiritual...

Solang valley paragliding: Prices, timings & must-do’s

Bali Cheap Flight Deals Get up to 40% off with Travelup.com Book Now & Save Imagine yourself suspended in the vast blue canvas of the sky, the majestic Himalayas sprawled beneath you like a wrinkled...

Thiruvidaimaruthur Temple Timings 2024: Morning & Evening Darshan Schedules

Bali Cheap Flight Deals Get up to 40% off with Travelup.com Book Now & Save Greetings, fellow history buffs and spiritual seekers! Today, we embark on a journey to Tamil Nadu, not just to a temple...

Thiruporur Murugan Temple Timings, Travel Guide & Beyond

Bali Cheap Flight Deals Get up to 40% off with Travelup.com Book Now & Save Greetings, spiritual seekers and history buffs! Today, we embark on a pilgrimage to the Thiruporur Murugan Temple, a...

Singaperumal Koil Timings, Travel Guide & Nearby Gems

Bali Cheap Flight Deals Get up to 40% off with Travelup.com Book Now & Save Greetings, fellow history buffs and spiritual seekers! Today, we embark on a journey to a hidden gem tucked away in Tamil...

Dive into an Ocean of Wonder: planet earth aquarium mysore timings

Bali Cheap Flight Deals Get up to 40% off with Travelup.com Book Now & Save Calling all marine life enthusiasts, adventure seekers, and families looking for a unique outing! Today, we’re...

Ratnalayam temple timings : A Spiritual and Scenic Gateway

Bali Cheap Flight Deals Get up to 40% off with Travelup.com Book Now & Save Hey travel enthusiasts and history buffs! Buckle up, because we’re embarking on a journey to a hidden gem in Hyderabad...

Thiruparankundram Murugan Temple Timings & Nearby Places to Visit

Bali Cheap Flight Deals Get up to 40% off with Travelup.com Book Now & Save As a travel enthusiast and SEO expert, I often find myself drawn to the allure of ancient temples, steeped in history and...

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top