fbpx
Bali Cheap Flight Deals Get up to 40% off with Travelup.com Book Now & Save

ek dantay vakra tunday lyrics हे गीत म्हणजे गणपती बाप्पाच्या मंत्राच्या गाण्याची एक आदर्शपुर्ण प्रस्तावना. गणपतीच्या आदर्शाने आपल्या जीवनातील सुरुवातीला असलेल्या आशीर्वादाची पात्रता असे आहे. या गीताच्या शब्दांमध्ये गणेशाच्या विशेषतेच्या आवड आणि महत्वाच्या अंशांची चर्चा केलेली आहे.

Ek dantay vakra tunday lyrics

एकदंताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि ,
गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि**

गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि ,
गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि ,
गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि ,
एकदंताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि ,
गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि**

गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने ,
गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे ,
गुरुपूजिताय गुरुदेवताय गुरुकुलस्थायिने ,
गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे ,
गुरुदैत्यगलच्छेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय ,
गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय ,
गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि ,
गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि ,
गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि ,
एकदंताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि ,
गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि**

ग्रन्थगीताय ग्रन्थगेयाय ग्रन्थान्तरात्मने ,
गीतलीनाय गीताश्रयाय गीतवाद्यपटवे ,
गेयचरिताय गायकवराय गन्धर्वप्रियकृते ,
गायकाधीनविग्रहाय गङ्गाजलप्रणयवते ,
गौरीस्तनन्धयाय गौरीहृदयनन्दनाय ,
गौरभानुसुताय गौरीगणेश्वराय ,
गौरीप्रणयाय गौरीप्रवणाय गौरभावाय धीमहि ,
गोसहस्राय गोवर्धनाय गोपगोपाय धीमहि ,
गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि ,
एकदंताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि ,
गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि**

एक दंताय वक्रतुण्डाय” हे गीत संस्कृतीच्या आदर्शपुर्ण आणि आध्यात्मिक भावनेच्या आनंदात साक्षात्कार करतो. गणपतीच्या आशीर्वादाने समृद्धी, सफळता, आणि आत्मिक स्वानंद यात्रेच्या पाथरीत जगातल्या अनगिणत लोकांना जाहीर केले आहे. हे गीत आपल्या मनातल्या भक्तिच्या अद्वितीयत्वाची आणि गणपतीच्या दिव्य शक्तीच्या अवगाहनाची दिशा दाखवतो.

Ashwini Timbadia

Ashwini Timbadia

Greetings, fellow travelers! I am Ashwini Timbadia, an avid explorer and founder of Timbadiainsights.com, a haven for wanderlust enthusiasts seeking inspiration and guidance. My passion for traversing the globe has led me on countless adventures, uncovering hidden gems and forging unforgettable memories. Through the pages of my blog, I aim to ignite your wanderlust and provide you with the tools to embark on your own journeys of discovery. Whether you're seeking recommendations for off-the-beaten-path destinations or tips for navigating the world with ease, I'm here to be your travel companion.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top